Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

April 15 2017

0925 73c3 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński

April 13 2017

6225 19d1 420
Reposted fromkrzysk krzysk

April 12 2017

3846 155f 420
Reposted fromslodziak slodziak viamerriment merriment

April 10 2017

4336 bd18 420
Reposted fromtosiaa tosiaa viacandycamilla candycamilla

April 08 2017

0478 05ad 420
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle viadeeper deeper

April 06 2017

1625 9f31 420
Reposted fromsarazation sarazation viacalvados calvados

April 05 2017

2132 18b6 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasalami salami
0130 27bb 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapalina palina
9468 8e13 420
Reposted fromwowimtired wowimtired viacalvados calvados

April 04 2017

8773 754a 420
Reposted frompierdolony pierdolony viadeeper deeper

April 03 2017

9317 a153 420
Reposted frompulperybka pulperybka viabanshe banshe
1480 6035 420
Reposted fromkrzysk krzysk viasoupless soupless

April 01 2017

6178 ba69 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromasdfgh asdfgh vialittlefool littlefool
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl